Detoxikace organismu

Zdravá výživa, čistá voda a vzduch


Všechny výše jmenované prvky jsou nezbytné pro naše zdraví. Bohužel jsme vystaveni působení toxických prvků v mnoha různých podobách. Toxiny jsou všude, dokonce i v naší stravě. Odborníci se shodují, že vystavování se toxickým látkám může způsobovat přehnanou reakci některých orgánů. Naše tělo reaguje na akumulaci těchto látek předvídatelným způsobem. Do určité kritické hranice se žádné reakce nebo symptomy neobjevují. Pokud je ovšem tato kritická hranice překročena a některé z těchto toxických látek naruší naši všeobecnou chemickou rovnováhu, nastává řetězová reakce. To signalizuje potřebu našeho těla nastolit opět chemickou rovnováhu, která pomáhá udržovat úroveň toxinů v těle pod kritickou hranicí. Zatímco naše tělo si dokáže poradit relativně snadno s toxiny rozpustnými ve vodě pomocí metabolismu a vylučování, zbavit se lipofilních toxinů (rozpustných v tucích) dokáže jen ve velice omezené míře.

Z tohoto důvodu se většina v tucích rozpustných toxinů (které tvoří většinu toxinů se kterými se setkáváme) ukládá v tukových zásobách našich těl. Jelikož membrána každé z našich buněk je tvořena tukem, tyto toxiny se mohou ukládat ve většině orgánů včetně mozku a nervového systému. Toxiny ale nejsou na tyto tukové tkáně vázány permanentně. Mají tendenci recirkulovat v našich tělech a vytvářet tak endogenní expozici, tedy efekt „otravy zevnitř“. Tato recirkulace nastává v reakci na každodenní podněty, jako emocionální stres, zvýšená tělesná teplota, cvičení a půst, který všichni zažíváme během každodenního spánku.

Tyto cirkulující toxiny pak mohou způsobovat řadu příznaků včetně bolesti hlavy, únavy, zmatení, podrážděnosti, ztráty paměti, kožních problémů, svalových bolestí a symptomů podobných nachlazení a chřipce. Není nic zvláštního, pokud jste až do této chvíle o detoxikačních schopnostech infračervené sauny nevěděli. Nejedná se totiž o žádný vědecký objev, je to naprosto přirozený jev. A v tom spočívá celé kouzlo infračervené terapie. Nemusíte polykat pilulky, podstoupit striktní dietu, lepit si náplasti na tělo nebo konzumovat detoxifikační koktejly, abyste si očistili tělo a začali vypadat a cítit se lépe. 

Názor lékaře

Infračervená terapie představuje mnohem elegantnější řešení. Nabízí nám naprosto přirozenou cestu detoxifikace těla. Již v sedmdesátých letech L. Ron Hubbard vyvinul saunový program, který umožnil drogově závislým komplexní detoxifikaci těla. Podle jeho teorie nebyli tito lidé nikdy závislí, dokud nezačali brát drogy. Čím více jich brali, tím více je potřebovali. Pokud by tedy dokázal nějakým způsobem dostat tyto drogy z těla, závislý by ztratil potřebu je opět brát. Tento velmi úspěšný program pak publikoval ve své knize „Clear Body, Clear Mind“ v r. 1990. Lékaři z mnoha oborů si velmi brzy po publikování výsledků programu začali uvědomovat, že právě tento program by mohl být adaptován k odstraňování všech možných dalších nežádoucích chemických látek z těla a obnovení zdraví u nejrůznějších typů chorob.

Za použití Hubbardových protokolů vědci prokázali, že infrasauny jsou schopny pomoci s detoxifikací organismu dokonce i u požárníků, u kterých se rezidua chemických látek vzniklých hořením akumulovala v jejich tělech po řadu let. Došlo ke zjištění, že sauna dokáže očistit organismus od polychlorovaných bifenylů (PCB), pesticidů, dioxinů a těžkých kovů.  Naše těla bohužel postrádají účinné mechanismy, které by tělo od těchto látek očistily, a přitom je v posledních letech naše těla čím dál více akumulují. Uvědomme si, že na základě vědeckých studií bylo prokázáno, že u 100 % lidské populace dochází v těle k akumulaci PCB, jednoho z nejnebezpečnějších karcinogenů.Jediným přirozeným způsobem boje s těmito látkami je pot. V běžném životě ale nikdy nedochází k jeho dostatečné tvorbě, a proto naše tělo v tomto případě potřebuje pomoc - saunování. Mnoho pacientů (zejména s mnohonásobnými chemickými přecitlivostmi, chronickou únavou, roztroušenou sklerózou či fybromyalgií) má ve finské sauně problém s pocením a nedokážou při takto vysokých teplotách vydržet déle než několik málo minut.

Díky zdokonalené technologii je infra sauna bezpečnějším a také mnohem snesitelnějším řešením. Tato zařízení fungují již při teplotách 45-60°C. Infračervené teplo proniká dostatečně hluboko dovnitř našeho těla, aby mohly zahřívat podkožní tkáně, která začne uvolňovat nahromaděné toxiny a vylučovat je společně s potem. Tělo navíc nevystavujeme extrémně vysokým teplotám, které mohou tyto chemikálie vtáhnout zpět do krevního oběhu, kde pak mohou duplikovat původní symptomy. Většina těchto chemikálií se začne vylučovat během několika minut, takže není třeba trávit v sauně dlouhé hodiny, abyste dosáhli žádaného účinku. Nejlepších výsledků dosáhnete mnoha pravidelnými a kratšími sezeními (např. 1x denně, ale doporučujeme začít 2x týdně a postupně přidávat).

Výzkumy v oblasti infračervená terapie prokázaly její účinnost při snižování úrovně toxinů vázaných v tucích. Bylo zjištěno průměrné snížení 16 různých toxických látek o 21,3% bezprostředně po skončení této terapie. Následná měření 4 měsíce po skončení terapie pak zjistila, že tyto hladina těchto chemikálií byla snížena o 42,4%. Toto zjištění vedlo lékaře ke spekulaci, že terapie infračervenými paprsky má navíc i rehabilitující účinky na přirozené mechanismy organismu umožňující eliminaci nežádoucích látek.

Dr. Zane Gard, MD na základě výzkumů během svého programu „Bio-toxické redukce dospěl k závěru, že saunování opravdu tento regenerační efekt má. Ve své zprávě dokonce uvádí, že u chemikálií jako DDE, xylen a toluen zjistil snížení množství těchto toxinů mezi 70 a 90% a říká:“Procedura ... nejen že významně snížila zátěž organismu způsobenou toxickými substancemi, ale následně zlepšila schopnost těla neutralizovat působení mnoha toxinů, významně tak snižujíc míru jejich dalšího ukládání“. "Detoxifikace pomocí sauny může snížit pacientovy symptomy vznikající v souvislosti s vnějším vystavením se toxinům a endogenní expozicí způsobené procesem vnitřní recirkulace toxinů.

Dr. Sherry Rogers, MD, autorka knihy „Detoxify or Die“ využívá detoxifikaci pomocí pocení při léčbě Syndromu mnohočetné chemické senzitivity na  Northeast Environmental Clinic v New Yorku a říká:“Jaký je nejlepší způsob jak se zbavit toxických chemikálií včetně pesticidů, těžkých kovů a uhlovodíkových reziduí? Infračervená sauna. ... jsem přesvědčena, že infračervená sauna je jedním z prostředků, které by měl používat každý pro obnovení zdraví a následně používat pravidelně pro udržení „očištěného“ stavu po zbytek svéo života.“Dalším důležitým faktorem tohoto procesu je zahřívání našich tkání.

Toto teplo způsobuje zvýšenou aktivitu potních žláz, dilataci kapilár a tím i podporu krevního oběhu.Vědecké studie ukazují, že pot vyvolaný teplem infračervené sauny obsahuje 5-6x více toxinů, tuku a nečistot než obyčejný pot. Pravidelnou terapií infračerveným zářením tak můžete zbavit vaše tělo škodlivých látek, které se v něm léta akumulovala (metabolický odpad, toxiny, látky znečišťující ovzduší ve městech, tuk, cholesterol, těžké kovy, alkohol, nikotin – zdroj: Zane R. Gard, MD & Erma J. Brown, BSN, PhN TLfDP, říjen 1992). Zatímco jeden litr potu vyprodukovaný saunováním ve finské sauně obsahuje přibližně 95-97% vody, u infračervené sauny je to pouze 80-85%. Zbylých 15-20% tvoří převážně nežádoucí látky jako sodík, toxiny vázané na tuk, těžké kovy, čpavek a cholesterol. 

Analýzy potu vyprodukovaného v infrasauně

  • voda – 80-85%
  • tuk (!)
  • cholesterol
  • kyseliny
  • sodík
  • čpavek
  • těžké kovy – olovo, kadmium, měď, nikl apod.


Přesně toto můžeme nazvat přirozeným způsobem detoxifikace organismu - během saunování se zbavíme opravdu velkého množství škodlivých látek, a to za pomoci velice jednoduchých, elementárních procesů vlastních našemu tělu. Více se o účincích toxinů na náš organismus a infračervené detoxifikaci můžete dočíst např. v knize Dr. Sherry Rogers "Detoxify or Die".