Jak funguje terapie infračerveným zářením

Každý jistě ví nebo alespoň tuší, že slunce představuje obrovskou zásobárnu energie. To však neznamená, že všechna tato energie je našemu tělu prospěšná. Ano, bez slunečního záření by na Zemi neexistoval život. Na druhou stranu však jeho přílišné množství naši pokožku poškozuje. A právě z tohoto důvodu se doporučuje terapie infračerveným zářením. Tento typ terapie totiž přináší všechny výhody přirozeného slunečního záření bez jakýchkoli jeho negativních efektů.

V první řadě bychom si měli uvědomit, že infračervené světlo není ultrafialové záření. Infračervená energie proniká přibližně 4 cm hluboko do těla. Tím zlepšuje krevní oběh a zároveň vyživuje poškozené tkáně. Energie, která se k nám dostává prostřednictvím slunečního záření, je na Zem přepravována pomocí elektromagnetického záření jako paprsky. Ty mohou být rozděleny do několika vlnových délek.

Vlnovou délku měříme v nanometrech (nm), což je jedna miliardtina metru. Každá vlnová délka představuje určitou část energie. Čím je frekvence vlny vyšší, tím je vlnová délka kratší a tudíž je schopna přepravit více energie. Zjednodušeně řečeno – vyšší frekvence znamená kratší vlnovou délku a tudíž i více energie. Až na povrch Země se dostane pouze část slunečního záření, zbylá část je pohlcena atmosférou naší planety. Ta, jež dosáhne zemského povrchu, se nazývá globální záření. To zahrnuje mnoho typů záření od ultrafialového přes viditelné až po infračervené a právě posledně jmenovaného se využívá v infračervené terapii.

Globální záření se dělí následujícím způsobem

1. UVB od 295 do 315nm - 0,1%

2. UVA od 315 do 400nm - 4,9%

3. fialové od 380 do 436nm

4. modré od 436 do 495nm

5. zelené od 495 do 566nm

6. žluté od 566 do 589nm

7. oranžové od 589 do 627nm

8. červené od 627 do 780nm, celkem tvoří 39% viditelného světla

9. infračervené A od 760 do 1400nm - 37%

10. infračervené B od 1.400 do 3.000nm - 16%

11. infračervené C od 3.000 do 10.000nm - 3%

Infračervené paprsky se dělí do tří skupin

1. IR A: krátké infračervené vlny

2. IR-B: střední infračervené vlny

3. IR-C: dlouhé infračervené vlny

Krátké vlny infračerveného záření naše tělo ohřejí rychleji. Dlouhovlnné infračervené záření proniká skrz kůži až do buněk v podkoží, kde je efektivně absorbováno. Viditelné světlo je odráženo povrchem kůže. Naproti tomu krátkovlnné infračervené záření je z větší části kůží absorbováno, což má za následek zvyšování její teploty. Terapie infračerveným zářením

Dlouhovlnné záření dokáže proniknout do hloubky přibližně 4 cm. Zde na molekulární úrovni excituje vibrační energii molekul a resonuje s buněčnými frekvencemi. Tkáně se prohřívají, my to však nedokážeme vnímat a to z jednoho prostého důvodu. Naše tělo je schopné vnímat teplo převážně na úrovni pokožky a nikoli toto hluboké prohřívání. Tepelné změny sice nepociťujeme, ale naše tělo to velmi ovlivňuje.

Dlouhovlnné infrazáření pomáhá zvyšovat metabolismus a krevní oběh, snižuje hladinu kyseliny mléčné, která se akumuluje ve svalech a způsobuje bolest při náročné svalové aktivitě, stimuluje produkci endorfinů (tzv. hormonů štěstí), zabíjí některé nebezpečné bakterie a parazity. Co je však nejdůležitější – proniká tkání a detoxifikuje buňky vibracemi iontové vazby, zlepšuje lymfatický a krevní oběh a přitahuje vápník do buněčných membrán, kde je potřebný k léčení. Výše uvedené důvody tedy jasně ozřejmují, proč se v infrasaunách doporučuje používat dlouhovlnného infračerveného záření.

Veškeré teplo, které naše tělo cítí, je přepravováno prostřednictvím infračervených paprsků, ať se jedná o žár kamen, žárovky či tělesné teplo druhého člověka. Infračervená terapie má velmi hluboké kořeny. Znali ji totiž již před třemi tisíci lety ve staré Číně. Konkrétně se jednalo o léčbu přikládáním dlaní na tělo. Každé lidské tělo totiž vyzařuje infračervené záření o vlnové délce od 300 do 5000 nm (právě na tomto principu je založeno fungování tzv. infračervených brýlí, které umožňují vidění ve tmě).

Naše dlaně vyzařuje okolo 800 až 1400 nm. Léčbu přikládáním dlaní znali a znají i indičtí jogíni. Tímto způsobem léči především bolest a únavu očí. Během posledních 25 let se po celém světě uskutečnilo mnoho výzkumů přínosů infračervené terapie, a to zejména v Japonsku a v Číně. Japonsko má v této oblasti velké zásluhy. Byl zde založen spolek složený z týmu vysoce kvalifikovaných odborníků z různých oborů medicíny. Tento tým nazývající se „Japan Society of Infrared Science and Technology“ se zabývá výhradně touto problematikou. Jejich výzkumy potvrzují příznivé účinky infračervené terapie na mnoha zdravotních problémech.

Blahodárné účinky infrasaun na naše tělo a zdraví

 • snižují hmotnost
 • pomáhají odstraňovat celulitidu
 • zlepšují imunitní systém
 • zvyšují sílu a vitalitu organismu
 • pomáhají léčit různá kožní onemocnění – ekzémy, lupénku, akné a mnohé další
 • posilují kardiovaskulární systém
 • pomáhají udržovat krevní tlak
 • detoxifikují tělo
 • doplňují energii a uvolňují stres
 • pomáhají uzdravovat popáleniny a jizvy
 • zmírňují bolest (kloubní, svalovou artritidu)
 • pomáhají udržovat hladinu cholesterolu
 • pomáhají léčit bronchitidu
 • pomáhají s léčbou kopřivky, dny, poškozením tkání, hypertrofií prostaty
 • relaxují svaly a zlepšují jejich flexibilitu