Jak pomáhá infračervená terapie od bolesti

Téměř všichni výrobci mluví o infračervených saunách a úlevě od bolesti. Přínosů infračervené terapie pro zdraví je mnoho a je i mnoho informací, které všechny tyto přínosy popisují a spousty přehnaných tvrzení, které vedou k matoucím dezinformacím a které mohou naopak zastínit její skutečné a ověřené přínosy. Co se týká úlevy od bolesti, efekt infračervené terapie byl zdokumentován mnoha klinickými studiemi.

Tyto studie poskytují důkazy, že tepelná terapie je efektivní při úlevě běžných stavů Infračervená sauna pomáhá od bolestizpůsobujících bolest, jako je například menstruační bolest či bolesti páteře. V jednom konkrétním případě sedmdesátiletý muž trpící artritidou, který dosáhl limitu medikamentózní léčby, začal používat pravidelně infrasaunu. Během pětiměsíční infračervené terapie se jeho stav radikálně zlepšil a umožnil mu tak návrat do normálního života. 

V dalším konkrétním případě se čtrnáctiletá dívka, která od svých 8 let trpěla vážnými bolestmi kolene způsobenými revmatickou artritidou znemožňující dokonce i chůzi ze schodů, již po několika sezeních stala pohyblivější a dokázala chodit s mnohem menšími bolestmi. Obzvláště v Japonsku bylo prokázáno mnoha dalšími klinickými studiemi, že tepelná terapie a infračervená terapie je při léčení příznaků artritidy a uvolnění bolesti velice účinná.

V současné době je terapie krátkovlnným a dlouhovlnným infračerveným zářením, (původně vyvinutá NASA pro experimenty s pěstováním rostlin na kosmických lodích) úspěšně používána ke zmírňování bolestivých vedlejších účinků chemoterapie a ozařování u pacientů po transplantaci kostní dřeně a transplantacích kmenových buněk. Během dvouletého klinického výzkumu bylo prokázáno, že je 96 % pravděpodobnost, že zmírnění bolesti u těchto pacientů bylo výsledkem infračervené terapie.