Posilování imunity za pomoci infrasauny

Na používání infrasauny je úžasné, že přirozeným způsobem posiluje uzdravovací schopnosti našeho těla. To může mít hned několik blahodárných účinků, jako je uvolnění napětí a uvolnění ztuhlých svalů a kloubů. Už jen fakt, že tato terapie zlepšuje celkový zdravotní stav, způsobuje, že trpíme méně bolestmi a umožňujeme tak našemu tělu zotavovat se a posilovat imunitní systém. To napomáhá prevenci namísto zoufalého hledání léčby. Čím více infrasauna pomáhá zmírňovat důsledky našich problémů, tím více zdrojů může naše tělo věnovat regeneraci a ochraně proti nepříznivým vnějším vlivům. Každá bolest má příčinu a následek.

Každý by se měl vždy snažit pracovat na zlepšování zdraví a tělesné kondice a předcházet tak nemocem a utrpení. O naše tělo bychom se měli dobře starat, obzvláště (a to si mnoho lidí neuvědomuje!) pokud jsme byli obdařeni dobrým zdravím. Energie uvolňovaná infrasaunou proniká hluboko do svalových tkání. Tím dochází k rozšiřování periferních cév, což napomáhá zmírnění svalových křečí, ztuhlosti a bolesti kloubů stejně jako celkových bolestí způsobovaných stavy jako fybromyalgie, osteoartritida a revmatická artritida. Výzkumy dokázaly, že pokud je infračervená terapie aplikována 24 - 48 hodin po zranění, dokáže zkrátit dobu, za kterou je tělo schopno léčit běžná svalová zranění - výrony, otoky, podlitiny a natažené svaly.

Rozšiřování cév vede ke zvýšené krevní cirkulaci. Jelikož krev je centrálním transportním systémem uvnitř našeho těla, správně fungující oběhový systém je základním Lékař doporučujestavebním kamenem dobrého zdraví. Infračervené záření proniká hluboko do našeho těla - až  4 cm hluboko. Tento efekt způsobuje tepelný účinek hluboko ve svalech a vnitřních orgánech. Tato „umělá horečka“ stimuluje funkci imunního systému a zpomaluje růst bakterií a virů. Horečka je přirozený obranný mechanismus proti bakteriím, mikrobům a následným infekcím. Dále podporuje produkci bílých krvinek v kostní dřeni a T lymfocitů vytvářených brzlíkem. Urychluje se vytváření protilátek i interferonu, protivirového proteinu. Efektivní cirkulace zlepšuje okysličení svalových tkání, což napomáhá zmírnění bolesti svalů a zabraňuje svalovým křečím a tuhnutí svalů.

Dobrá cirkulace a s tím související okysličování zlepšují přirozenou schopnost našeho těla léčit se. Tepelná terapie v sauně bývá lékaři doporučována jako podpora odstraňování bolesti a také může napomoci snížit otoky spojené s určitými druhy zranění. V dnešním světě jsme neustále v pohybu, čímž nám zbývá mnohem méně času pro péči o sebe. Pod neustálým tlakem života v dnešním soutěživém světě, ztrácíme přehled co je skutečně důležité – naše zdraví. Důsledkem naší uspěchané doby je mimo jiné i špatný jídelníček. Začínáme hůře jíst a méně sportovat. To má neblahý efekt na naše těla a s přibývajícími lety se naše schopnost regenerace a uzdravování postupně ochabuje. Je proto velmi důležité, abychom si všichni našli čas na péči o sebe. Čím složitější pro vás je tento čas si najít, tím více to potřebujete.

Pro vaše tělo je nezbytné se regenerovat a během sezení v sauně je mu umožněna komplexní revitalizace, a to platí obzvláště pro saunování v infrasauně. Při saunování máte konečně možnost hodit všechny starosti za hlavu, relaxovat a odpočinout si. A u infrasauny je to ještě snazší, protože okolní teplota není tak vysoká jako u finských saun, snáze se dýchá a můžete tak skutečně relaxovat, číst si knížku. Dokážeme v ní vydržet déle než v finská sauna. Přesto se však doporučuje nepřekračovat délku sezení přes 30 minut a po skončení saunování doplnit tekutiny pitím vody. Pokud tak učiníme několikrát týdně, naše tělo nám za to rozhodně poděkuje.