Infrasauna nebo sauna

Finská sauna spoléhá pouze na nepřímé teplo. To znamená, že kůže musí absorbovat horko z okolního vzduchu, jehož teplota často v některých místech finské sauny přesahuje 90°C. Pro mnoho lidí takto vysoká teplota nepředstavuje žádný problém, někteří jedinci si v ní dokonce libují. Většina lidí však při těchto teplotách nedokáže vydržet déle než několik minut a přespříliš dlouhé sezení ve finské sauně ani není doporučováno. Lékaři většinou uvádějí, že pobyt delší dvaceti minut při těchto teplotách již není pro tělo prospěšný a mohl by dokonce nadmíru zatěžovat srdce.

Naproti tomu teplo vyzařované dlouhovlnným infračerveným zářením proniká přímo do tkání těla do hloubky přes 4 cm. Dosáhne tak přímo do svalů a přirozeným a bezpečným způsobem je zklidní a uvolní. Energie produkovaná infračervenou saunou je nastavena takovým způsobem, aby co nejblíže odpovídala energii vyzařované naším tělem. Tím jsou naše těla schopna absorbovat až 93 % infračervených vln, které dosáhnou povrchu naší kůže.

Infrasauna 

Infrasauna nás tedy dokáže prohřát do mnohem větší hloubky a je zároveň i mnohem časově a finančně efektivnější než finská sauna. Produkce potu je až 3x vyšší a obecně se tvrdí, že detoxifikace organismu je až několikanásobně účinnější. To vše při dosažení okolní teploty kolem 45 – 60 °C na rozdíl od teplot finských saun, které dosahují v některých místech teplot přes 90°C. To je velmi důležitý faktor, protože nižší okolní teplota nám umožňuje delší terapeutická sezení a tedy i větší produkci potu.